Advokát, na kterého se můžete spolehnout

O mně

15 let zkušeností v oboru

Absolvoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1999). Profesní zkušenosti jsem od roku 2006 získával díky svému působení na postu soudce okresního soudu. V roce 2017 jsem si otevřel vlastní advokátní kancelář. Specializuji se na občanské, rodinné, exekuční, nemovitostní a trestní právo.

Mým cílem je poskytnout Vám perfektní právní servis na profesionální úrovni. Zájmy klienta jsou pro mě přitom prvořadé. Uvědomuji si, že klienti nechtějí advokáta, který hledá problémy, ale advokáta, který je umí řešit. Proto vždy usiluji o optimální, rychlé, kreativní a efektivní řešení. Váš úspěch a Vaše spokojenost jsou pro mě osobní satisfakcí. Termín schůzky si můžete sjednat e-mailem, telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře.

Portrét

Zaměření

Trestní právo

 • Obhajoba klientů v trestním řízení.
 • Zastupování poškozených v trestním řízení.

Občanské právo

 • Nákup a prodej nemovitostí.
 • Žaloby o náhradu škody.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Sepisování a kontrola všech druhů smluv.
 • Zastupování klientů v soudních řízeních.

Rodinné právo

 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství.
 • Zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy, stanovení výživného, úprava styku).
 • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Exekuční právo

 • Podání návrhu na exekuci.
 • Zastupování v exekučním řízení.

Nemovitostní právo

 • Komplexní právní služby týkající se nemovitostí.
 • Příprava dokumentace související s prodejem a jiným právním nakládáním s nemovitostmi.
 • Příprava dokumentace související s pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor.
 • Zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních týkajících se nemovitostí (např. žaloby na určení vlastnického práva, žaloby na vyklizení nemovitostí) atd.

Advokátní úschova

 • Úschova finančních prostředků je prováděna vždy na speciálním bankovním účtu advokáta s označením, že nejde o prostředky advokáta. Nejčastějším případem použití advokátní úschovy je koupě a prodej nemovitosti. Advokát vystupuje jako třetí nezávislá osoba, která garantuje, že finanční prostředky svěřené do úschovy budou vydány tak, jak je účastníky smlouvy předem sjednáno, tedy zpravidla až po úplném splnění všech podmínek, které si účastnící mezi sebou sjednají.

Sjednejte si schůzku

Napište mi své kontaktní údaje a obratem se Vám ozvu.